Wprowadzanie cytatów w tok własnej pracy pisemnej

Cytaty są niezwykle istotnym składnikiem tworzonej pracy.

Zwiększają silę argumentów, dowodzą także oczytania autora pracy.

Wprowadzanie cytatów:

  • Cytaty można zapowiedzieć, np. Najlepiej potwierdzą te argument słowa kończące bajkę” Tak zdrajcom bywa”.
  • Cytaty można niejako „zanurzyć” w tekście, np. Jednemu malarzowi żyło się lepiej, drugiemu gorzej, ponieważ  „Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze”.
  • Wpleść można także w tok wypowiedzi pojedyncze wyrazy lub zwroty, np. Człowiek zbyt pewny siebie może skończyć tak jak czapla z bajki Krasickiego, którą rak udusił,  „postrzegł zdradę, o zemstę się zaraz pokusił”.