Spór między klasykami a romantykami

To na początku nowej epoki – romantyzmu – doszło po raz pierwszy w historii literatury polskiej do sporu międzypokoleniowego.  Wzajemne dyskusje i ostre wymiany zdań dotyczyły różnego postrzegania poezji i poety  w życiu narodu czy kształtowania gustów estetycznych oraz postaw i przekonań światopoglądowych.  pory toczono na łamach czasopism, dzieł literackich oraz w trakcie spotkań w salonach artystycznych.

Poniżej zaprezentowano niektóre w wydawnictw będących ilustracją omawianego konfliktu:

Rok Autor

Tytuł

1818

Kazimierz Brodziński

O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej

1819

Jan Śniadecki

O pismach klasycznych i romantycznych

1822

Agam Mickiewicz

 

Ballady i romanse
1823

 

Adam Mickiewicz Dziady cz. IV
1825

Maurycy Mochnacki

 

Niektóre uwagi nad poezją romantyczną

1828

 

Adam Mickiewicz      O krytykach i recenzentach warszawskich