Spoza [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
spoza  przyimek Spoza gór i rzek, wyszliśmy na brzeg.