Sprzed [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
sprzed  przyimek Pochód ruszył sprzed szkoły.