U [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
u  przyimek Stanąłem u płota.