Ukradkiem [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ukradkiem  przysłówek Spoglądał na nią ukradkiem.