Ukośnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ukośnie  przysłówek Flizy położył ukośnie.