Tak dalece [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
tak dalece  przysłówek Tak dalece nie wybiegał w przyszłość.