Święcie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
święcie  przysłówek Był święcie przekonany, że ma pieniądze.