Sprawiedliwy [wyrazy przeciwstawne]

 • Sprawiedliwy, postępujący etycznie, bezstronny, obiektywny.
 • Przeciwstawne:
  • stronniczy,
  • nieobiektywny,
  • niesprawiedliwy,
  • krzywdzący,
  • niesłuszny,
  • bezzasadny,
  • bezprawny.