Wojny religijne w Europie [Szwecja XVI wiek]

  • 1523  rok – Szwecja zerwała unię  z Dania.
  • Dania chciała przywrócić swoje panowanie.
  • Doszło do wojny:
    • chcąc zdobyć pieniądze na wojnę, król szwedzki Gustaw Waza  przeszedł na luteranizm i przejął dobra kościelne.
  • Luteranizm wprowadzono także w Danii i norwegii.