Sprostać [synonimy]

 • Podołać.
 • Wydołać.
 • Stanąć na wysokości zadania.
 • Dać sobie radę.
 • Poradzić sobie.
 • Wygrzebać się.
 • Wyplątać się.
 • Pokonać.
 • Urzeczywistnić.
 • Uporać się.
 • Zdołać.
 • Przebrnąć.
 • Udźwignąć.
 • Unieść.
 • Być w mocy/stanie.
 • Uczynić zadość wymaganiom.
 • Poczuć się na siłach.
 • Dotrzymać komuś placu/pola.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]