Średniowiecze [apokryfy]

APOKRYFY

 • Apokryfy to teksty anonimowe, tematycznie związane z „Biblią”.
 •  Okres rozkwitu literatury tego typu przypada na II-III wiek,
 • To wówczas uzupełniano „Biblię” wieloma szczegółami i epizodami,
 • Były to wydarzenia atrakcyjnymi beletrystycznie, choć często ich treść nie odpowiadała potrzebom kanonicznym,
 • Popularne były apokryfy powiązane  biograficznie z Chrystusem, Matką Boską  i innymi postaciami z Ewangelii,
 • Polskie (spolszczone) apokryfy pojawiły się w XV wieku.

ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIE
(ŻYWOT NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY)

 • Utwór nazywany jest  „romansem duchowny”,
 • Jego osnowę stanowi tło życia Świętej Rodziny,
 • Dzieło pochodzi z drugiej połowy XV wieku,
 • Jego podstawę stanowią teksty apokryficzne dotyczące życia Chrystusa,
 • Utwór liczy 426 kart,
 • Zdaniem naukowców stanowi odpis wcześniejszego przekazu,
 • Za autora uważa się duchownego, który potrafił swój utwór skompilować z wielu popularnych apokryfów,
 • W pierwszej części „Rozmyślań”  znajdujemy obrazy Marii, Józefa cieśli i dzieciństwa Jezusa,
 • Część druga (urwana na scenie przed Piłatem) opowiada o Męce Pańskiej (motywy pasyjne),m
 • Autor wykorzystał rozmaite techniki pisarskie, m.in. do żywej opowieści narracyjnej wplótł dialogi, bardzo rozważnie opisał urodę Marii, pozwolił sobie także na refleksje,
 • Całość sprawia wrażenie opowiadania o codzienne życie i wydarzeniach z tym związanych,
 • Dzieło jest niezwykłe ze względu na bogactwo szczegółów i realiów, plastykę opisów, umiejętność tworzenia prostych i sugestywnych scen.