Średniowiecze – wzorce osobowe

Wzorce osobowe w średniowieczu

(V-XV wiek)

Święty Rycerz
  • Dążenie do Boga
  • Miłość bliźniego
  • Umartwianie ciał (asceza))
  • Pośrednictwo między Bogiem i ludźmi
  • Wierność religii, władcy i wybrance serca
  • Honor
  • Męstwo
  • Sprawiedliwość
  • Walka ze złem
  • Obrona słabszych i potrzebujących