Stadion lekkoatletyczny w Kielcach

Stadion usytuowany jest przy ulicy L. Drogosza, na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, w pobliżu Hali Legionów. Powstał tuż przed  Ogólnopolską Spartakiadą Młodzieży w 1989 roku. Od tego czasu był wielokrotnie modernizowany, ostatnio w 2013 roku, kiedy to otrzymał nową tartanową nawierzchnię i siedziska dla widzów. Przed laty stadion gościł  mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów, Memoriał Janusza Kusocińskiego, kilkakrotnie był miejscem wystaw psów,  a także zawodów lekkoatletycznych uczniów kieleckich szkół. pieczę nad stadionem sprawuje miasto Kielce.