Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach to jedna z najstarszych szkół naszego miasta. Nosi imię Marii Konopnickiej i w br. świętuje  200. lat swej edukacyjnej działalności, którą rozpoczęła w 1819 roku. Jej początki to tzw. szkoła elementarna płci żeńskiej. Placówka wielokrotnie zmieniała swą siedzibę, mieściła się m. in. przy ulicy Bandurskiego i Wesołej, następnie Prostej i Kolejowej, aż wreszcie trafiła do budynku przy ulicy Kościuszki, którego budowa rozpoczęła się w 1822 roku. Zakończono ją w 1825 roku i była to wizytówka kieleckiej oświaty. Szkoła ponownie straciła swe lokum w okresie niemieckiej okupacji (na początku budynek potraktowano jak koszary, następnie była to szkoła dla dzieci niemieckich, a w 1945 roku stała się szpitalem wojskowym. Po wojnie, dzięki kierownictwu i ogromnemu zaangażowaniu kolejnych pokoleń nauczycieli, szkoła nadal kształci i wychowuje, osiągając wysoki poziom swej działalności.

Więcej: http://sp2.kielce.eu/historia-szkoly