Tablica pamiątkowa marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

W Krakowie odnajdujemy wiele miejsc związanych z Naczelnikiem Piłsudskim.  Na ulicy Czapskich 5 (od strony ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) wmurowano w 1990 roku tablicę ozdobioną medalionem z wizerunkiem głowy J. Piłsudskiego.  Powstała z inicjatywy krakowskiego Towarzystwa Pamięci Narodowej, a napis na niej głosi:

„Na chwałę Polskiego i jego naczelnego wodza – Józefa Piłsudskiego, I Marszałka Wojska Polski, w 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej  w zwycięskiej wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920”