Staff Leopold

Leopold Henryk Staff

(14 listopada 1878, Lwów, Ukraina – 31 maja 1957, Skarżysko-Kamienna)

Polski poeta, tłumacz i eseista. Nazywany „poetą trzech pokoleń”, Młodej Polski, międzywojnia, literatury powojennej.

Klasyk poezji polskiej XX wieku.

Studiował prawo, filozofię i romanistykę na Uniwersytecie Lwowskim. Działał w Kółku Literackim, był współredaktorem pisma „Młodość”.

Debiutował tomikiem „Sny o potędze” w 1901 roku.

W latach 1901–03 Staff odbył podróże do Włoch i Francji, dokąd później wielokrotnie wyjeżdżał (zwłaszcza do ulubionej Italii),
co wzbogaciło jego poezję o ważne motywy kulturowe.

Podczas okupacji przebywał w Warszawie, brał udział w powstaniu warszawskim. W czasie okupacji Staff prowadził konspiracyjne wykłady. Z płonącej stolicy w 1944 r. po Powstaniu Warszawskim, transportem z Pruszkowa trafił z żoną do Starachowic, gdzie małżeństwem zaopiekował się wikary parafii Św. Trójcy, ks. Antoni Boratyński.Po miesiącu schronił się u Morstinów w Pawłowicach.

Po wojnie przez krótki czas mieszkał w Krakowie, potem wrócił do zrujnowanej Warszawy. W 1953 r. małżeństwo zaprosił do siebie ks. Boratyński, który został proboszczem w parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej. Staffowie przyjechali 10 VI 1953 r. i odtąd czynili to co roku. W korespondencji Staff nazwał miasto swoim „Rekonwalescentopolem”.

Tutejsze letnie pobyty dawały Staffom ukojenie, ciszę i spokój w zieleni. Po śmierci żony w marcu 1957 r. Staff ponownie przyjechał do swego przyjaciela. Okazał się to ostatni pobyt. Poeta zmarł 31 V 1957 r. na plebanii w parafii św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej. Ciało przewiezione do Warszawy i pochowano w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim

Uznawany za jednego z  najwybitniejszych twórców literatury XX wieku, nazywany  przedstawicielem współczesnego klasycyzmu, twórcą trzech epok literackich:

 • Młodej Polski,
 • dwudziestolecia międzywojennego,
 • współczesności.

Prekursor poezji codzienności, związany także z franciszkanizmem i parnasizmem. Jego twórczość ewaluowała wraz ze zmianami w samej literaturze. Mistrz harmonii i umiaru.

Początkowo posługiwał się symboliką, niedopowiedzeniami, budował nastrój. Przeciwstawiał się charakterystycznemu u schyłku wieku XIX – pesymizmowi, chwalił postawę aktywną, gloryfikował życie codzienne, głosił optymizm jako wartość bardzo znaczącą. Podkreślał również wartość kultury i sztuki. Nawiązywał do antyku, franciszkanizmu, filozofii i tradycji renesansowych. Chwalił postawę stoików, spokojną, radosną egzystencję.

Był mistrzem sonetu, posługiwał się też innymi odmianami wiersza.

Określany poetą uśmiechu, pogodnego i życzliwego dystansu wobec otaczającego świata.

Za pracę literacką otrzymał tytuł honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tłumacz arcydzieł literatury antyku i renesansu, podejmował w swych utworach polemikę z kulturą dawnych epok.

Najbardziej znane zbiory to:

 • „Sny o potędze”,
 • „Dzień duszy”,
 • „Ptakom niebieskim”,
 • „Gałąź kwitnąca”,
 • „Uśmiechy godzin|”,
 • „Wysokie drzewa”,
 • „Wiklina”.

najbardziej znane wiersze to:

 • „Kowal”,
 • „Deszcz jesienny”,
 • „Przedśpiew”,
 • „Wysokie drzewa”,
 • „Ars poetica”.

Pisał także dramaty i tłumaczył psalmy, literaturę francuską i niemiecką.