Standaryzacja

 • Standaryzacja stanowi jedną z cech kultury masowej.
 • Oznacza ujednolicenie wytworów kultury masowej pod względem formy i treści.
 • W utworze literackim standaryzacja polega na przykład na:
  • powielaniu wątków (wędrówka, miłość, dom rodzinny),
  • rozwiązań fabularnych (dobro zwycięża, zło zostaje ukarane).
 • W muzyce standaryzacja prowadzi do:
  • wykorzystywania prostych linii melodycznych,
  • powtarzania refrenów.