Zagłada, Shoah, Szoa, holokaust,

  • Wskazane w tytule pojęcia łączą się z okresem II wojny światowej.
  • Dotyczą czasów pogardy człowieka wobec bliźniego.
  • W takim przypadku słowo „Zagłada” piszemy wielką literą.
  • Słowa Shoah, Szoa oznaczają z hebrajskiego także Zagładę.
  • Holokaust  to inaczej ofiara całopalna , z gr. = „spalony w całości”.
  • Wszystkie te słowa oznaczają ludobójstwo dokonane przez hitlerowców na ponad 6 mln Żydów europejskich.
  • Około 2 mln z tej grupy stanowiły dzieci.
  • Wg szacunków w grupie zamordowanych było około 2,5-3,3 mln obywateli polskich.
  • Hitlerowcy planowali poddać eksterminacji wszystkich Żydów, Romów i spokrewnionych z nimi Sinti.
  • Sinti  (Sinte)  wędrowna grupa etniczna, pochodząca z Półwyspu Indyjskiego.