Staropolskie

Człowiek hardzieje, gdy mu się dobrze dzieje.