Staropolskie

Bezpiecznie myszy biegają, gdy kota doma nie mają.