Staropolskie

Nie pożyczaj, zły obyczaj — nie oddają, jeszcze łają.