Staropolskie

Czego panowie nawarzą, tym się poddani poparzą.