Staropolskie

Co młodość uroni, tego starość nie dogoni.