Staropolskie

Jakeś chował syna, tak on z tobą poczyna.