Staropolskie

Lepszy wróbel w garncu niż przepiórka w jarcu.