„Staruszkowie” Juliana Tuwima

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Krótki utwór , składa się z 3 strof, po 2 wersy.
  • Tematem jest starość.
  • Przedstawione zostały ostatnie niejako lata życia.
  • Każda zerwana kartka zbliża ich do śmierci.
  • Podmiotem lirycznym jest para starszych osób („patrzymy”, „żyjemy”).
  • Wiersz mimo wszystko jest optymistyczny, wyznanie tych starszych ludzi nie stanowi skargi.
  • Ich obraz jest pogodny.

Patrzymy sobie na ulice
Przez wpółrozwarte okiennice

W czółka całujem cudze dziadki
I podlewamy w oknach kwiatki

Żyjemy sobie jak Bóg zdarzy
Zrywamy kartki z kalendarzy