Fresk i al secco

  • Technika malarstwa ściennego polegająca na malowaniu na świeżym mokrym tynku.
  • Wykorzystywane są farby mieszane z woda.
  • W XIV wieku włoscy malarze fresków używali tylko deszczówki.
  • Farby, które nanoszone są na mokry tynk odznaczają się ogromną twardością.
  • Technikę tę zapoczątkowali Włosi, w XIV wieku.
  • Perwsze tego typu malowidła charakteryzowały się schematyzmem i prostotą kompozycji, brakiem perspektywy.
  • Później spopularyzowała się w całej Europie.

  • Al secco to także ścienna technika malarska.
  • W tym przypadku wykorzystywany jest suchy tynk jako podkład.

  • Terminem fresk zaczęto z czasem określać wszelkie ścienne malowidła bez określania rodzaju tynku.