Stefan [patron chrześcijański]

 • Urodził się około 969 roku w Esztergom jako syn księcia Gezy.
 • Od najmłodszych lat pozostawał pod wpływem licznych duchownych, którzy gościli na dworze jego ojca.
 • Jako siedmiolatek został ochrzczony.
 • Staranne wykształcenie zapewnił mu biskup Pragi, św. Wojciech oraz włoski hrabia Teodat, wiodący bardzo pobożne życie.
 • Po śmierci ojca Stefan wstąpił na tron książęcy.
 • Jako władca traktował chrześcijaństwo jako czynniki jednoczący państwo.
 • Budował więc kościoły i klasztory, zakładał nowe biskupstwa, umacniając chrześcijaństwo na Węgrzech.
 • Zjednoczył Węgry, choć z niemałym trudem.
 • Kiedy tego dokonał poprosił papieża Sylwestra II o przyznanie mu korony królewskiej.
 • Otrzymał ją w 1000 roku, a rządził państwem 41 lat.
 • Zmarł w 1038 roku.

 • Imię Stefan pochodzi od greckiego stephanos = wieniec, korona.
 • W dawnej Polsce występowało również imię Szczepan.
 • Z czasem stały się to dwa odrębne imiona.
 • Święty Stefan to patron:
  • Węgier,
  • tkaczy.
 • Dzień św. Stefana to 16 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]