Zasada

Zasada kodeksu Hammurabiego brzmiała: daj mi w oko, a ja ci dam w zęby.