Stella z Saintes [patronka chrześcijańska]

 • Nie są znane fakty z jej biografii.
 • Wiadomo, że pochodziła z Saintes.
 • Żyła na przełomie II i III wieku.
 • Chrzest przyjęła rąk biskupa Eutropiusz z jej rodzinnego miasta.
 • Najprawdopodobniej razem z tym kapłanem zginęła wkrótce śmiercią męczeńską.

 • Święta Stella jest patronką:
  • narzeczonych,
  • młodych ludzi pragnących wstąpić w związek małżeński.
 • Dzień św. Stelli Z Saintes to 11 maja.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]