„Stepy akermańskie” A. Mickiewicza [obrazy poetyckie]

  • Pierwotny tytuł „Podróż do Akermanu”.
  • Utwór jest przykładem liryki bezpośredniej.
  • Podmiot liryczny mówi o sobie i swych przeżyciach,

Obrazy:

  • Wóz jadący przez step.
  • Zapadający zmrok.
  • Wszechogarniająca cisza.
  • Nasłuchiwanie głosu ojczyzny.