Rozprawka [graficzne spojrzenie]

Rozprawka – dłuższa wypowiedź pisemna, w której należy przedstawić swoje stanowisko wobec problemu zadanego w poleceniu.

Jula Sz.