Stopy metryczne

  • Są to najmniejsze wywodzące sie z wiersza antycznego cząstki rytmiczne wersu.
  • Złożone są z ustalonego układu sylab długich i krótkich, zróżnicowanych ze względu na iloczas lub akcent.
  • Podziau wiersza na stopy  dokonuje się ze wzgledu na mechaniczną powtarzalność sylab akcentowanych i nieakcentowanych.

  • W języku polskim wyróżnia się 6 odmian stóp:
  • **** trochej, dwie sylaby, długa i krótka, akcentowana, nieakcentowana,
  • **** jamb, dwie sylaby, akcentowana i nieakcentowana,
  • **** daktyl, 3 sylaby, akcentowana i 2 nieakcentowane,
  • **** amfibrach, 3 sylaby, nieakcentowana, akcentowana, nieakcentowana,
  • **** anapest, 3 sylaby, 2 nieakcentowane i jedna akcentowana,
  • **** peon Trzeci,m 4 sylaby, dwie nieakcentowane, jedna akcentowana, jedna nieakcentowana.