Struktura dzieła literackiego

 • Zespół elementów budujących dzieło literackie.
 • Składa się z wielu rozmaitych powiązań środków wyrazu, które odpowiednio zorganizowane tworzą spójną oraz obdarzoną indywidualnym znaczeniem całość.
 • Struktura dzieła literackiego zawsze do pewnego stopnia jest formą powielania jakiegoś modelu budowy właściwego dla konkretnego rodzaju literackiego i gatunku literackiego.
 • Oczywiście, dzieło literackie, poza realizowaniem pewnej konwencji, zawiera też elementy tylko jemu właściwe, które tworzą jego strukturę.
 • Strukturę budują:
  • charakter podmiotu literackiego,
  • zawartość ideowa dzieła,
  • kompozycja świata przedstawionego,
  • styl utworu.
 • W celach analityczno-badawczych rozważa się niekiedy wyodrębnione poziomy struktury dzieła literackiego.
 • Zadowalające uchwycenie sensu utworu wymaga przyswojenia oraz świadomości całości struktury utworu.