Sytuacja wyznania w liryce

  • Polega na tym, że w jej centrum znajduje się tylko jedna osoba, mówiąca o jakiejś aktualnej sporawie.
  • Podmiot liryczny może w momencie wypowiedzi być sam nadawcą i jednocześnie odbiorcą swego przekazu.
  • Może też jednak zwracać się do innej osoby.