Struktura utworu literackiego

  • System wewnętrznych powiązań wszystkich elementów wypowiedzi literackiej.
  • Wewnętrzna funkcjonalność utworu czyni go dziełem zamkniętym i zwartym.
  • Struktura utworu literackiego jest w pewnym sensie wartością samowystarczalną.
  • Swą pełna czytelność uzyskuje jednak na tle większych struktur tj. poetyki, prądu literackiego oraz gatunku literackiego.
  • Odczytanie jakiejś powieści na tle określonej tradycji powieściowej pozwala na lepsze zrozumienie wewnętrznych strukturalnych uwarunkowań.