Studnia [symbolika]

 • W krajach pustynnych studnia zawsze pełniła istotną rolę.
 • W Biblii studnia była nie tylko źródłem wody, ale i miejscem spotkań.
 • Stanowiła również punkt orientacyjny.
 • Studniom nadawano własne nazwy.
 •  Przy nich działy się rzeczy ważne i ciekawe.
 • Biblijna studnia to znak oczyszczenia, błogosławieństwa i dostatku.
 • Studnia symbolizuje też śmierć.
 • W tradycji chrześcijańskiej studnia jest znakiem chrztu i zbawienia.
 • Niekiedy staje się znakiem piekła.
 • W bajkach studnie bywają magiczne, stają sie skarbnicą dobrych rad i wyroczni.
 • Studnia to też symbol prawdy o sobie, kiedy się do niej zagląda.
 • Studnia, z której się czerpie oznacza zasoby bogactwa.
 • Może też być studnia bez dna, oznacza coś lub kogoś, kogo nie można w pełni zaspokoić.

Odniesienia znaleźć można:

 • Objawienie św. Jana 9, 1-3.
 • Proroctwo Izajasza 12,3.
 • Pieśń nad Pieśniami 4,15.
 • Księga Eklezjastesa 12, 6-7.
 • K. Niemirycz, „Konkluzyja”
 • S. Wyspiański, „Wesele”.

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.