„Eneida” Wergiliusza [Księga czwarta]

  • Historia romansu Eneasza z Dydoną.
  • Patronuje temu związkowi Junona i Wenus.
  • Zeus nie jest jednak zadowolony.
  • Poprzez Merkurego przypomina Eneaszowi o synu i obowiązkach ojca.
  • Nakazuje mu opuszczenie Kartaginy.
  • Dydona robiła wszystko, by zatrzymać Eneasza, ale nie zmieniła jego decyzji.
  • Wspierał go w tym uparcie także Merkury.
  • Dydona postanowiła zabić się, kazała przygotować stos drewna.
  • Merkury powiedział o tym Eneaszowi, a ten szybko opuścił Kartaginę.
  • Dydona rzciła klątwę na ukochanego i przebiła się mieczem.