Studzienka im. Walentego Badylaka w Krakowie

Na Rynku Głównym w Krakowie stoi studzienka nazwana imieniem Walentego Badylaka, byłego żołnierza Armii Krajowej (AK). Upamiętniono w ten sposób bohaterski czyn tego człowieka, który w proteście przeciwko milczeniu przez władzę o zbrodni katyńskiej, dokonał samospalenia, wcześniej przywiązując się łańcuchami do hydrantu. Było to 21 marca 1980 roku. Ten rodzaj upamiętnienia ufundowało społeczeństwo Krakowa w 1990 roku, a w 2004 roku hydrant został odrestaurowany.