Walenrodyzm

  • Walenrodyzm, określenie postawy nowożytnego bohatera tragicznego, bohater walenrodyczny  (polska odmiana bohatera bajronicznego) musi wybierać między wartościami etycznymi a koniecznością historyczną, która wymaga zastosowania nieetycznych metod działania dla dobra ojczyzny czy narodu.
  • Postawę tę ilustruje powiedzenie „cel uświęca środki”.
  • Taka forma walki stała się zasadna wobec konieczności konspiracji i działania w podziemiu.
  • Nazwa zaczerpnięta z powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza.