Tragizm nowożytny

Tragizm nowożytny, tragizm inspirowany koncepcjami filozoficznymi G.W.F. Hegla, rozumiany jako wybór między równorzędnymi, choć wykluczającymi się wartościami.