Koloryt lokalny

Charakterystyczna cecha poetyki romantycznej.

Koloryt lokalny, obecność w dziele literackim cech charakterystycznych  dla opisywanego kraju czy obszaru.

Służy do lepszego zobrazowania inności czy egzotyki danego miejsca i jest osiągany przez stylizowanie języka pisarza na język mieszkańców obrazowanego miejsca, krainy.

Koloryt lokalny tworzą także odwołania do mentalności ludzi zamieszkujących dany region, do ich sposobu widzenia świata.