Orientalizm

  • Orientalizm, popularna w okresie romantyzmu fascynacja Wschodem, orientem, szczególnie tureckim i arabskim, jego egzotyką, bogactwem, romantyczny orientalizm stanowi odmianę egotyzmu.
  • Kultura dalekiego wschodu, jak i kultura arabska, wpływały na tematykę dzieł literackich, muzycznych i plastycznych.
  • Filozofia wschodnia poddawana była analizie, widziano w niej bardziej duchowe podejście do świata.
  • Moda na „Wschód” stała się inspiracją dla dekoratorów wnętrz, ogrodów, projektantów odzieży i architektów.

  • Wyraz lub zwrot językowy zapożyczony z języków wschodnich i użyty w innym języku.
  • Zainteresowanie twórców różnych kręgów kulturowych motywami związanymi z historią i kulturą Wschodu.
  • Podjęcie przez pisarza tych egzotycznych motywów prowadziło zwykle (zwłaszcza u romantyków) do bardziej szczegółowej nastrojowości utworu, wzbogacało jego koloryt i skalę emocji o wrażenia i doznania rzadkie w rodzimym kręgu kulturowym.
  • Przykłady” „Sonety krymskie” A. Mickiewicza czy „Ojciec zadżumionych” J. Słowackiego.