Styl i jego rodzaje

  • W tworzeniu wypowiedzi językowej autorzy mają możliwość korzystania z różnych elementów językowych.
  • Styl wypowiedzi to właściwość tekstu związana z doborem składników językowych.
  • Wprowadza on różnice między wypowiedziami kierowanymi np. do znajomego czy urzędu.