Współczesne sposoby wyrażania tożsamości narodowej

  • Posługiwanie sie poprawną polszczyzna.
  • Dbałość o kulturę języka.
  • Rzetelna praca i nauka.
  • Propagowanie kultury własnego kraju.
  • Szacunek dla symboli narodowych.
  • Znajomość hymnu polskiego.
  • Znajomość historii własnego kraju.
  • Obchody świat narodowych.
  • Kultywowanie tradycji.