Styl retoryczny

Styl retoryczny to jeden ze stylów językowych, przypisywany społecznej funkcji wypowiedzi, służy do oddziaływania na odbiorców, wykorzystywany w perswazji, stosowany w przemówieniach, wystąpieniach, debatach politycznych, zawiera wplatane zwroty do słuchaczy, odbiorcy, charakteryzuje się ekspresywnością i użyciem środków retorycznych.