Styl wysoki

  • Styl wysoki to inaczej styl podniosły, emocjonalny, z licznymi środkami stylistycznymi, służącymi ozdobie wypowiedzi, „mocniejszy” niż styl średni (umiarkowany) i niski, nazywany także prostym.