Światopogląd romantyczny i poetyka romantyczna

Światopogląd romantyczny Poetyka romantyczna
 • Krytyka racjonalizmu,
 • Zwrot w stronę uczuć i intuicji,
 • Związek świata materialnego z duchowym,
 • Miłość romantyczna,
 • Indywidualizm i subiektywizm,
 • Znaczenie wybitnej jednostki w dziejach narodu, kraju, grupy społecznej,
 • Wartość wolności i buntu.
 • Synteza (wnioskowanie, dedukcja) sztuk,
 • Synkretyzm (pomieszanie) rodzajowy i gatunkowy,
 • Łączenie różnych kategorii estetycznych,
 • Obrazowość, poetyckość, uczuciowość języka,
 • Fragmentaryczność,
 • Nieprzeciętny, samotny, wyalienowany bohater romantyczny.